Välkomna till Vinterträff hos Stockholms Båtsnickeri

lördagen den 3 februari kl.11.00  

Adress : Brantvägen 3 Saltsjöbaden

www.stockholmsbatsnickeri.se

 

PROGRAM:

 1. Båtbyggaren och starbåtsseglaren Sune Carlsson, invald i Svensk Seglings Hall of Fame.

Sune berättar om minnen från ett spännande seglarliv. bland annat SM, EM, och OS seglingarna 1960.

 1. 12:an Princess Svanevit
 1. Presentation av en ”ny” linoljeteknik.

 

Anmälan: gör du till  m30.andersb@gmail.com senast den 27 januari.

Meddela hur många och vilka personer som vill delta.

OBS: Max antal besökare är 40 personer först till kvarn gäller.

Telefon till Anders är 0704-336136 för eventuella frågor.

 

Kostnad för att vara med på träffen c:a 100 kronor per person, tag med kontanter.

 

Hjärtligt välkomna hälsar M-båtsförbundet.Årsmöte i Mälarbåtsförbundet äger rum den 26e november kl 13 i Götas klubblokaler på Långholmen.

Kl 10:30 har M30 Eskadern sitt möte.

 

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och upprättande av röstlängd
 3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. Val av två rösträknare
 5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av styrelsemedlemmar enligt paragraf 19
 11. Val av revisor enligt paragraf 19.
 12. Val av valnämnd enligt paragraf 19.
 13. Behandling av motioner
 14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut
 15. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande

verksamhetsår

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutande
Translate »