Information till medlemmarna!!
Nu kan man teckna Tävlingslicens.

Foto: Johan Granath

Foto: Johan Granath

Från och med säsongen 2016 ska den som är ansvarig ombord, normalt rorsman, inneha en tävlingslicens som utfärdas av SSF, för att få kappsegla på nationell och internationell nivå i Sverige. Tävlingar där man behöver licensen är t ex SM, JSM, KLM, nationella kval och rankingseglingar, NoM, JNoM, EM och VM.
Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år och de som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.
Licensen finns i fyra olika former:
Årslicens Senior 2016 300 kr
Engångslicens Senior 150 kr
Årslicens Junior 13-20 år 2016 200 kr
Engångslicens Junior 13-20 år 100 kr
Engångslicenserna är en tillfällig tävlingslicens som gäller en vecka från det startdatum du anger vid tecknandet.
Här tecknar du tävlingslicens
I licensen ingår en olycksfallsförsäkring.M-båtsträff på Veteranbåtmuseet, Ångkraftsvägen 5 i Västerås,
– innan vårrustningen tar fart på allvar.
Lördag 2016-01-23 klockan 12.00-16.00

Mbåtsträff 23 JanJuni-Fångösamling-Foto-Ulf-Engblom

Juni Fångösamling Foto Ulf Engblom

Nu skall 2016 års upplaga av Mälarbåtskalendern tryckas.
Passa på att beställa denna vecka så kommer den på posten innan jul.
Meddela på 076-10 11 090 eller ted72lundberg@gmail.com vem du är, din postadress och hur många kalendrar du vill ha.
Vid betalning är det viktigt att du anger ”Kalender, namn efternamn”
Betalning 200kr görs till
M-Båtsförbundet
PlusGiro
655121-2
IBAN-NR:
SE51 9500 0099 6034 0655 1212
BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

God Jul!

Translate »