Kappsegling:   Svenskt Mästerskap för M22 och M30. RM för M25

Datum:        2–6 augusti

Arrangör:    Segelsällskapet Aros, SSA

 

 1. Regler
 • Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
  Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid backen upp mot klubbhuset.

1.2       Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

 

 1. Villkor för att delta

2.1       För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2                 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

 

 1. Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast 30 juni till Michael Zeeck, löpargatan 52, 722 41 Västerås eller e-post michael.zeeck@tele2.se.

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsman, gastar, klubb, klass, segelnummer, och försäkringsbolag. Se bifogad blankett

3.3       Anmälningsavgiften är 1500 och betalas genom insättning på Pg 8 46 39-4.

 

 1. Registrering och besiktningskontroll

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast onsdag 2 augusti kl. 21.00

4.2       Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3       Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar. 

4.4       En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan            kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5       Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det          ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

4.6                 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från
kappseglingskommittén.

 

 1. Tidsprogram

5.1                 Tisdag 1 augusti

13.00-18.00  Ankomstanmälan och registrering

Onsdag 2 augusti

8.00–21.00    Ankomstanmälan och registrering

13.00-21.00  Besiktning, säkerhetskontroll

C:a14.00       Tune up race

19.00             Invigning

– 22.00 Klubbhuset med after sail

Torsdag 3 augusti

7.00               Frukostbordet öppet + matpaket

10.00          Varningssignal för dagens första kappsegling.
3 seglingar är planerade

– 22.00 Klubbhuset med after sail

 

 

Fredag 4 augusti

7.00               Frukostbordet öppet + matpaket

10.00             Varningssignal för dagens första kappsegling.
3 seglingar är planerade

– 22.00  Klubbhuset med after sail

 

Lördag 5 augusti

7.00               Frukostbordet öppet + matpaket

10.00             Varningssignal för dagens första kappsegling
2 seglingar är planerade

Prisutdelning. Snarast efter sista seglingen.

19.00             Regattamiddag, Tacco buffé

Söndag 6 augusti

Reservdag

7.00               Frukostbordet öppet + matpaket

 

5.2      Åtta kappseglingar är planerade för varje klass.

 

 1. Genomförande

 

6.1      Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie

 

 1. Kappseglingsområde

7.1      Kappseglingarna genomförs på yttre Västeråsfjärden med bas på
klubbholmen Rågsäcken

 

 1. Banan

8.1      Banan är en kryss länsbana med offset märke vid kryssmärket.

 

 1. Protester och straff

9.1       Protesttiden är 30 minuter efter det båtarna kommit i hamn på Rågsäcken.

Detta ändrar KSR 61.3

9.2       KSR Appendix T gäller med det undantaget i T1 att om straffet tas före protesttidens utgång är straffet 20% och om straffet tas efter medling enligt T2 är straffet 30%.

 

 1. Poängberäkning

10.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10.2     Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som
mästerskap.

 

 1. Priser

11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i
miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte något mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller
kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver
respektive brons.
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

 

11.2  Härutöver utdelas pris till var 4:e deltagare i respektive klass

 

Välkomna! 

Eva Stenström             Bo Stenström

ordf. SS Aros               Tävlingsledare

 

 

 

Klassbestämmelserna har fått några ändringar.

Mot 2016 års klassbestämmelser skiljer sig de nya på två punkter:

-Kortare översta latta på M22,
-Tillåtet med större siktfönster på samtliga M-båtar.

Klassbetämmelserna går att ladda ner på www.mbat.nu/teknik/

 

M-båtsförbundet  kommer i år att vara representerat på Båtmässan ”Allt för sjön” i Älvsjö 4-12 mars. 

Vi ställer ut i monter C21:22  ”Classic Boat” tillsammans med Neptunkryssarförbundet, Skärgårdskryssarförbundet 
och andra klassiska förbund som SYS/GYS, där vi samverkar i en 18 meter lång monter.
Fokus på Classic är i år kappsegling. Fyra klassiska båtar bestående av Skärgårdskryssare, IF-båt, Starbåt, och Neptunkryssare kommer att visas i anslutning till montern.
En satsning för ungdomar och jollesegling pågår också bredvid, vilket ger oss en möjlighet visa hur man kan gå vidare med att segla klassiska kölbåtar.  
Välkomna 

P.S.

Har just du möjlighet att ta ett pass på c:a 4 timmar någon dag under mässperioden för att göra PR för 
M-båtarna och den fina gemenskap som råder i klasserna?
I så fall hör snarast av dig till Kjell Gustafson M25-4 på 070-543 34 36 eller med ett mail till kontakt@mbat.nu så skickar Kjell ut  vilka tider som gäller.  
Translate »